Boşanma Sonrası Yeni Hayat | Sınırları Yeniden Tanımlamak

Boşanma sonrası yeni hayat

Boşanma Sonrası Yeni Hayat | Sınırları Yeniden Tanımlamak

Boşanma sonrası yeni hayat: Evlenmeye karar vermek insanların yaşamındaki en önemli kararlardan biridir. Evlilik bağı da insan ilişkilerinde en karmaşık olanı… Aslında evlilik eşler arasında yapılan bir kontrattır. Evlilik kontratındaki bazı maddeler açıkken, bazı maddelerse daha kapalıdır. Örneğin bu kapalı kalan (yani konuşulmayan) maddelerden biri, evlilik bozulursa ne olacağıdır. Çiftler bunu konuşmazlar çünkü evliliğe giden bir çok çift “sonsuza dek mutlu olacağız” inancıyla evlenirler. Bu temenni aslında bir kontrata değil, çok zayıf ve sallantılı inançlar üzerine kuruludur.

Tehlike Sinyalleri:

Boşanma sonrası yeni hayat

Evlilikteki başarısızlığın kökeninde genellikle eşlerin birbiriyle olan uyumsuzluklarından kaynaklanan güçlüklerle baş etmede zorlanmaları ve evlilikte birbirlerinden neler beklediklerini konuşmamış olmaları gelir. Boşanmaya giden yolda kavgalar, hakaretler, ihanetler, yanlış anlamalar, tahrikler, suçlamalar, yalnız bırakma ve terk edişler yer alır. Yaşam tarzındaki değişiklikler beklendik ya da beklenmedik önemli bir stres faktörü olur. Boşanma sırasında ve sonrasında akut kriz ve kronik gerginlik dediğimiz stres göstergeleri gelişebilir. Stres genellikle boşanma kağıtlarının imzalanmasıyla aynı anda ve sürekli olarak değişikliklerle doruğa ulaşır. Bu stres faktörleri boşanma sürecine dahil olan herkes için psikolojik ve fiziksel sağlık açısından potansiyel tehlike kaynağıdır. Bu nedenle de boşanmayı saatli bir bombaya benzetebiliriz. Bu tehlikeyi kontrol edebilmek için boşanma konusuyla bağdaştırılan patoloji ve başarısızlık önyargısını değiştirmek gerekir.

Boşanmanın kendi içinde izlediği bir döngü vardır. Bu döngünün ilk basamağında duygusal gerilim yükselir, bireyler karar aşamasına yaklaşırlar, daha sonra “kendiliğin” evlilikten ayrılması ve duygusal boşanma başlar. Hukuksal aşamanın çok sonralarına dek sürebilen bir yas süreci açığa çıkar. İncinmeler, kızgınlıklar devreye girer. Her bir aile üyesi için umutlar, beklentiler, günlük yaşamın yeni detayları ve ilişkilerin sınırları yeniden tanımlanmak zorundadır.

Boşanma Sonrası Yeni Hayat:

Boşanma en iyi bakış açısı ile yaşam çemberinin geçitlerinden biri olarak görülebilir; bu geçit anne-baba için yanlış bir sistemden, içinde çocukların da kendi yerlerini aldığı ve daha tatminkar bir ilişkiler düzenine geçiştir. Boşanma ile baş etme hem aile biriminin dağılmasının nedenlerine ilişkin derin bir anlayış ve iç görüyü, hem de yeni ana babalık kalıpları için bir arayışı içerir.
Geçmişte var olan bir yaşam tarzı sona ermektedir. Aile üyeleri bundan derinden etkilenecek ve sınırları zorlanacaktır. Her bir kişi bu durumla başa çıkmak için “başa çıkma stratejilerini harekete geçirecek” yollar araştıracaktır. Buda her ailedeki uyum sürecinin doğasını belirleyecektir. Ailelerin farklı kırılma noktaları vardır. Bu yüzden boşanmaya dair tolerans seviyeleri de farklı olacaktır. Bu sebeple aile üyelerinin başa çıkma stratejilerini zorlayan ölçüde stres varsa kriz durumundan söz edilecektir.

Boşanma süreci beraberinde neyi getirmektedir?

Temelde ailelerde yapısal bir değişim meydana gelir ve ilişkiler hayli karmaşık bir “yeniden tanımlama” geçirir. Alt sistemlere dair ve günlük yaşama dair kurallar, sınırlar, roller (çocuklar kiminle kalacak gibi) tekrar belirlenir.
Hatırımızda tutulması gereken en önemli nokta bu tür dönemlerde aile üyelerinin kırılgan bir zeminde yürür gibi olduklarıdır. Ancak bu mutlaka kırılmayı getirmeyecektir. Hatta geçiş dönemleri paradoksal bir biçimde kişisel olarak gelişme şansını da içinde taşımaktadır.

Dengenin bozulması hali değişimleri ve kayıpları olduğu kadar, çeşitli kazanımları da tetikleyebilmektedir. Boşanma aşamasına gelmeden önce gerekli destek talep edilmiş, evlilik terapisi alınmış dahi olsa, boşanma taraflar için yadsınamayacak bir seçenek olabilmektedir. Bu süreçler için bilgi ve iç görü kazanmaya ihtiyaç duyan kişiler Boşanma Terapisinden, psiko-eğitimsel çalışmalardan ve destek gruplarından profesyonel yardım almalılardır.
Boşanma süreci, her halükarda uygun adımlar atıldığında, bireylerin yenilenmesi ve daha işlevsel ve tatminkar bir düzenin kurulması için sağlıklı bir zemin oluşturabilir.

Bu yazıda boşanma süreci ve yeni hayata atılan ilk adımdan bahsetmek ve konuyu  başlangıç noktasından ele almak istedim. Gelecek yazılarda bu süreci tarafların ve çocukların bakış açısından detaylı bir şekilde irdeliyor olacağız..

Seçeneklerinizi gözden geçirirken objektif olabilmeniz dileğiyle,

DUYGU ÇİLİNGİR
Sosyolog & Aile Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

Duygu Çilingir
[email protected]

Sosyolog- Aile, Evlilik ve İlişki Danışmanı