Boşanma Sonrası Yeni Hayat 2 | Yeni Bir Denge Kurmak

Boşanma sonrası yeni hayat

Boşanma Sonrası Yeni Hayat 2 | Yeni Bir Denge Kurmak

Boşanma sonrası yeni hayatta var olan aile sistemi nasıl değişir, yeni bir denge ve organizasyon nasıl sağlanır? : Ailenin dağılması ile ailenin pek çok fonksiyonunda değişiklikler yaşanır. Bu, bir aileden diğerine (farklı başlıklarda, farklı derecelerde) ve bireylerin özelliklerine göre çeşitlenir. Boşanma gerekliliğinin ilk farkındalık zamanlarında yaşananlara “Boşanma sonrası yeni hayat, sınırları yeniden tanımlamak” isimli yazımda değinmiştim.

Boşanma Sonrası Yaşanan “Düzeyler”:

İlk olarak evlilik sözleşmesinin iptali ve boşanma için mahkemeye başvurma süreciyle boşanmanın “yasal” düzeyi yaşanır. Sonrasında ailenin ortak oluşturulmuş bütçesinin ikiye bölünmesi, evlerin ayrılması, ortak alınan mal ve mülk ne olacak, çocukların eğitim masraflarını kim karşılayacak, nafaka verilecek mi gibi sorularla karşı karşıya gelinir ve/veya ortak iş varsa evliliğin sonlanmasıyla boşanmanın “ekonomik” düzeyi yaşanır.
Mekânsal/coğrafya olarak uzaklaşma sonucunda ebeveynler iki ayrı evde bazen de iki ayrı şehirde yaşamaya başlarlar. Yaşadıkları yerler arasındaki mesafe nasıl olacak, çocuklar uzakta olan ebeveynle nasıl, nerede görüşecek, bu da boşanmanın “fiziksel” düzeyidir. “Cinsel” düzeyde ise eski eşler arasındaki fiziksel ve cinsel yakınlığın sonlanması yer alır. Boşanma sonrası ebeveynin manevi ve duygusal destek görememesi, eski eşler arasında dayanışma kalmaması, tersine ve sıklıkla açık ya da gizli düşmanlıkla karşılaşılması boşanmanın “duygusal” düzeyinde yaşanan durumlardır.

Aile içindeki rollerin yeniden tanımlanması ve bazı rollerden feragat etme/rolleri bırakma:

Eş, eşin ailesiyle ilişkili roller, karı- koca; evin bakımını üstlenme, yeni eş ve yeni çocuklar konuları ise “roller” düzeyinde boşanmadır. Ve son olarak “sosyal” düzeyde yeni bekar, hatta dul rolünü kabullenebilmek, diğer tek ebeveynli ailelerle iletişime geçmek ve “ebeveynlik” düzeyinde ise ebeveynlerin kendi ihtiyaçlarıyla çocuklarının ihtiyaçlarını birbirinden ayırıp, çocuklarının iyiliği için ortak kararlar alabilmektir. Birbirlerine karşı çok öfkeli ve intikam duygularıyla dolu olsalar bile…

Boşanma sonrası çocuklar:

Çocuklarla ilgili pek çok önemli karar genelde boşanmayla ilgili krizin zirve yaptığı noktada alınır. Bu nedenle de çocukların günlük yaşamlarıyla ilgili pek çok konu çözümlenmemiş olarak kalır. Boşanma kararı almış ebeveynler, çocuklarıyla ilgili kararları genellikle karşılıklı rıza/anlaşma, pazarlık veya zorlama ile ya da boşanma terapisi ile alırlar.
Bu noktada Boşanma Terapisinin amacı; her bir partnere yaşadıkları zor durumda destek olmak, mağdur olma durumunu ortadan kaldırmak, partnerlerin çatışma çözümünün olumlu tarafları üzerinden konuşmasını sağlamaktır. Pazarlığı kolaylaştırmak, ebeveynlerin her ikisi tarafından da kabul edilen bir anlaşmaya varmak, yeni ebeveynlik rollerini netleştirmektir. Boşanma terapisi ile ebeveynler, ayrılığın duygusal etkileri hakkında konuşma fırsatı elde etmiş olurlar ve çocuklarını kişisel ya da finansal kazançlar için kullanmaktan kaçınmış olurlar. Anne-babanın anlaşmaya varma konusundaki başarıları veya başarısızlıkları çocuklarının sadece şimdiki zamandaki yaşamlarını değil gelecek yaşamlarını da etkiler.

Piyon olarak kullanılan çocuklar:

Ebeveynler arasında bir rekabet söz konusu olduğunda, çocuklar piyon konumuna geçiyor. Aileler tarafından çocuğun piyon olarak kullanıldığı üç durumdan söz edebilirim:

  • Engellenme
  • Savurma(birbirine atma)
  • İkiye bölünme

Engellenme durumu özellikle ilişkileri tamamen kopmuş ebeveynler arasında görülür. Vesayeti elinde bulunduran ebeveyn, diğerinin aileyle ilişkisini tamamen engellemeye çalışır, çocukla bağlantısını keser. Savurmada ise bir o eve, bir bu eve giden çocuklar anne ve baba arasında kötü mesajlar ve çeşitli temennileri taşıyan “posta güvercinine” benzeyebilir. Son olarak ikiye bölünmede ise ebeveynler arasında ortak bir dil kullanılmadığında, ortak kararlar alınmadığında, ya da çocuk için ortak kurallar oluşturulmadığında, çocuk birbirinden farklı iki aile yapısına da uyum sağlamak zorunda kalır.

Ebeveynler Arasında İşe Yarayan Bir İlişki Nasıl Kurulur?

Duyguların ifadesini kontrol etmek önemlidir. Artık bu durum, çocuklar için uzlaşmaya varmak adına gereklidir. Sakin, düzenli ve güvenilir bir yaşam stili oluşturabilmek için, yazılı olarak makul ve tutarlı planlar yapılmalıdır. Bu aşamada bütün problemleri not alarak net bir şekilde açıklığa kavuşturmanızı önerebilirim. Yazıya dökmek belirsizliği engeller ve diğer ebeveynin sözlerinin yanlış anlaşılması riskini azaltır. Ve ayrıca diğer ebeveyni çantada keklik olarak görme durumundan korur.

Olgularla uğraşan bir ebeveyn evlatları için lütuftur.

Bu durakta çocuklarınıza, birbirinizi kırmadan ve aşağılamadan, kendine saygıdan ödün vermeden uzlaşmanın nasıl yapılabileceği konusunda model olabilmeniz dileğiyle…

DUYGU ÇİLİNGİR
Sosyolog & Aile Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

Duygu Çilingir
[email protected]

Sosyolog- Aile, Evlilik ve İlişki Danışmanı