Demokratik Anne Baba Tutumu | İdeal Ebeveyn Tutumu

Demokratik anne baba tutumu

Demokratik Anne Baba Tutumu | İdeal Ebeveyn Tutumu

Demokratik anne baba tutumu: Daha önceki yazılarımda hatalı anne baba tutumlarından bahsetmiştim. Şimdi sıra doğru anne baba tutumuna geldi. Biraz da demokratik anne baba tutumundan bahsetmek istiyorum size.

Demokratik Anne Baba Tutumu:

Demokratik anne baba tutumu modelinde aileler, çocuklarına karşı hoşgörülü, güven verici ve destekleyici bir tutumla yaklaşım gösterirler. İlişkileri sevgi ve saygıya dayalıdır, sorunlarını konuşarak, dayanışma içerisinde çözümlerler. Çocuğun fikirleri, duygu, düşünce ve istekleri değerlidir ve kendini ifade etmesine fırsat verilir. Bu tutumda bulunan ailelerde çocuk yetiştirirken çocuğun hakları önemsenir, anne ve baba kuralları ve sınırları açıkça ifade eder. Ailede gerginlik yerine, ılımlı, sıcak bir hava vardır.

Aile içerisinde koşulsuz bir sevgi hâkimdir. Anne-baba sevgi dolu ve ilgilidirler, aynı zamanda sabırlı ve duyarlı bir şekilde çocuklarını dinlerler, ihtiyaçlarını karşılarlar. Çocuklar sordukları sorulara cevap bulurlar. Anne-baba kendi aralarında ve çocukla olan iletişimlerinde tutarlı ve kararlı bir duruşa sahiptirler. Anne ve babalar bu tutumda çocuklara yol gösteren birer rehberlerdir. Açık ve anlaşılır bir iletişim ile aynı zamanda herkesin ortak kararı ve onayıyla belirlenmiş sınırlar ve kurallar bulunmaktadır. Ancak, bu kurallar dayakla, baskıyla, korkutmayla değil gönüllü benimsenmesi ve yerine getirilmesi beklenir.

Demokratik tutumdaki anne-babalar, çocuklarının mizaçlarını, kişilik özelliklerini bilir, ilgi ve yeteneklerine karşı duyarlıdır. Bu yönde çocuklarını destekler ve onları teşvik edici hareket ederler. Çocuklarına küçük yaşlardan itibaren yaşına uygun sorumluluk verirler ve destek olurlar. Çocuklarından yaşına uygun davranışları bekleyerek gerekli olduğunda kurallara uymasını isterler.

Çocuklarını her konuda destekler onlara güvendiklerini hissettirirler. Anne-baba güven verici, destekleyicidir ve normal sınırlar içinde hoşgörü vardır. Hayatın düzenini sağlayacak sınırlar koyarak onların hareketlerini kontrol ederlerken kendini gerçekleştirmesine ve bağımsızlık kazanmasına yardımcı olurlar.

Demokratik anne-baba tutumu gösteren ailelerin çocuklarında;

 • Kendini rahatça ifade eden
 • İletişime daha açık
 • Fikirlerini açıkça ifade eden
 • İnsanlarla kolay iletişime girebilen
 • Dinleme becerilerine sahip
 • Sosyal anlamda uyumlu
 • İnsani değerleri olan
 • Empati gücü yüksek
 • Kendine güvenen, bağımsız hareket edebilen
 • Akranlarıyla işbirliğine giren, dışa-dönük, aktif olan,
 • Saygılı, sınırlarını bilen ve sorumluluk sahibi,
 • Girişimci ve liderlik özelliklerine sahip,
 • Kişiler arası etkili ilişkiler kurabilen tarzda davranış modelleri gözlemlenmektedir.

Bu tutum modeli en sağlıklı ve ideal ebeveyn tutumu olarak görülse de önemli olan; daha önceki yazılarda da değindiğimiz bu sergilenen tutumların aşırıya kaçmadan belirli bir seviyede olmasıdır. Belirli seviyede hoşgörü, koruyuculuk, sınır ve kurallar çocukların gelişimi için anne baba tutumlarında olması gereken durumlardır.

Ailelere tavsiyeler:

Anne-babaların çocuklarını ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için davranışlarına yönelik dikkat edilmesi gerekenler:

 • Çocuklar, kimseyle kıyaslanmamalıdır.
 • Çocuk koşulsuz sevilmelidir.
 • Çocuğun olumsuz davranışları yerine olumlu davranışları ön plana çıkarılmalıdır.
 • Çocuğa birey olarak saygı duyulmalıdır.
 • Çocuklara duygularını rahatlıkla ifade edebileceği ortamlar sağlanmalıdır.
 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun kurallar konularak, kuralların gerekçeleri anlatılmalıdır.
 • Çocuğa günlük hayatında karar verme davranışları kazanabilmesi için ortam sağlanmalıdır.
 • Çocuğun günlük hayatında karşısına çıkabilecek sorunlarda, problem çözme becerileri desteklenmelidir.
 • Aile fertleri tarafından çocuklara kendi evlerinde rahat ve mutlu hissedecekleri ortamlar sağlanmalıdır.
 • Anne-babalar çocuklarına nitelikli zaman ayırmalıdır. Birlikte geçirilen zamanın niteliği önemlidir.
 • Gelişimine uygun etkinlikler, sorumluluklar verilerek bağımsız olarak yerine getirmesine fırsat verilmelidir.

Çocuğun temelde sevgiye ihtiyacı vardır. Anne-babası tarafından faklı nitelikte taşkın bir sevgi görmeyi bekler. Çevresine karşı bulunduğu olumsuz davranışların altında bu sevgiden mahrum kalacağı hissi yatmaktadır. Anne-babasının kendisine duyduğu sevgiyi kaybetmemeye çalışarak kendi kendini yönetebilmeyi öğrenir. Çocuğun gösterdiği davranışlar, başarılar sevgi sebebi olmamalıdır. Çocuğa duyulan sevgi bizzat kendisinin varlığından ötürü olmalıdır.

Sevgiye olan eğilim insanın varoluşunda olan temel bir ihtiyaçtır. Nasıl gösterileceği ise öğrenilen bir davranıştır. Çocuğunuzun sizin tarafınızdan sevildiğini bilmeye, hissetmeye, görmeye ihtiyacı vardır. Sözlerden çok hareketler ve beden dili önem taşır. Çocukla geçirilen zamanın nitelikli olup olmamasında çocuk sevildiğini bizzat hissedecektir.

Çocukla geçirilen vakitlerde, oynanan oyunlarda anne-babasından sadece oyun oynayıp eğlenmeyi değil hayata dair kuralları ve davranış modelleri gibi birçok şeyi öğrenmiş olur.

Çocuk sevdiği ve sevildiğini bildiği kimselerden komutlar alır, onların söz ve davranışlarını dinler. Dolayısıyla çocukla kurulan sevgi bağı ne kadar kuvvetli olursa o kadar çocuğa uygulanacak disiplin ve kurallar çocuk için geçerli ve kabul edilir olacaktır.

Sevgilerimle,

Ümmühan Civan

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk-Ergen Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

 

Ümmühan Civan
[email protected]

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk-Ergen Danışmanı