İklim Krizi Nedir, Sonuçları Nelerdir, Neler Yapabiliriz?

İklim Krizi Nedir, Sonuçları Nelerdir, Neler Yapabiliriz?

Sesli Makale

İklim krizi nedir? İklim krizi, küresel ısınma ve iklim değişikliğini kapsayan bu konular ile mücadele için sıkı önlemler almamız gereken olaylar döngüsünün adıdır. Kriz denilmesinin sebebi ise önlenmesi gereken acil bir durum olduğunu vurgulamaktır. “İklim Değişikliği” deyince sanki olumlu bir şey hiç zararı, aciliyeti yokmuş gibi algılandığından dolayı buna kriz diyoruz. İklim değişikliği derken neyden bahsediyoruz? Tamamen insan kaynaklı ve uzun vadeli götürüleri olan değişikliklerden, küresel olarak yüzey sıcaklığının artmasından bahsediyoruz. Şimdiye kadar olan süreçte dünya sıcaklığı 1ºC artmış durumda. Yapılan çalışmalar ve projeksiyonlar eğer önlem alınamazsa 2030 yılında 1.5 ºC, 2100 yılında 3 ºC artış olacağını öngörüyor. 1ºC’lik artışın bile Dünya’yı bu şekilde etkilediği durumda ben 2100 yılını düşünemiyorum.

İklim Krizi Nedir?

Peki nedir bu iklim değişikliğinin sebebi?  Hızlı nüfus artışı ve kentlerin bunu kaldıracak altyapısının olmaması (örneğin barajlar). Arazi değişimi yani kentlerde hızla artan betonlaşma orman arazilerinin yok edilerek başka bir kullanım amacıyla dönüştürülmesi. Bir diğer ve en önemli sebep fosil yakıt kullanımı diyebiliriz. Biz insanlar doğadan sürekli bir şeyler alıyor ve doğaya hiç bir şey vermiyoruz. Doğadan sürekli bir alım yaparak doğayı tüketiyoruz aslında. Örneğin topraktan patates alıyor bunu tüketiyor ve kabuklarını çöpe atıyoruz. Böylelikle toprağın kendi yaşamını devam ettirebilmesi için gereken mineralleri yani yaşam döngüsünü elinden almış oluyoruz. Topraktan aldığımızı toprağa geri vermemiz gerekli… O patates kabuğu çöpe değil toprağa gitmeli, bunun için kompost yapımını önerebilirim. Doğaya bir şey vermiyoruz demiştim birkaç cümle önce ama aslında biz doğaya bir şey veriyoruz. Ne kadar olumsuz şeyler varsa hepsini veriyoruz. Kömür kullanımı yaparak doğadan oksijen alıyoruz ve ona verdiğimiz kirli pis bir hava, bu konuda oldukça benciliz.

İklim değişikliğinin sonuçları nelerdir?

Susuzluk ve buna bağlı olarak tarım sektörünün azalması, Dünya’nın ısınması, doğal afetlerin artması, buzulların erimesi, hayvan popülasyonunda azalma hatta insan topluluğunun azalması gibi onlarca ağır sonuçları bulunmakta…

Neler yapabiliriz?

Dünya hepimizin, bu mesele sadece ülke ölçeğinde değil küresel ölçekte düşünülmesi gereken bir mesele. İklim krizinde hiçbir ülke birbirinden ayrı düşünülemez. Küresel ölçekte neler yapabilir? Nasıl azaltabiliriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor. Planlama anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor en başta, şehir planlamaya verdiğimiz önemi artırmamız gerekiyor.

  • Planlarımızda doğayı, ekolojiyi esas alan politika ve kararlar üretmeliyiz ve bunların sürdürülebilir olmasına dikkat etmeliyiz.
  • Orman alanlarını çoğaltmalı var olan orman alanlarımızı korumalıyız.
  • Yeşil ekonomi modelini benimsemeliyiz.
  • Toplu taşıma, yaya ve bisiklet odaklı ulaşım ağlarını kentlere entegre etmeliyiz.
  • Sanayi alanlarında yeşil sanayi modelleri uygulamalı ve atık yönetimini sağlamalıyız.
  • Tarımda sürdürülebilirliği sağlamalıyız, bunun için akıllı tarım uygulamalarına geçmeliyiz.
  • Fosil yakıt kullanımına dur dememiz lazım. Bunların yerini yenilenebilir enerjiye bırakmamız gerekli.  Fosil yakıt kullanımı bir günde bitirebileceğimiz bir durum değil. Fakat en azından yeni yapılacak olan kömür kaynaklı termik santrallerin yapımına son verebiliriz.
  • Tüketim çılgınlığının önüne geçebiliriz, sadece ihtiyacımız kadar kullanım yapabiliriz.

Bunlar gibi daha bir sürü plan kararlarını uygulamaya geçirmemiz lazım. Ben burada yapabileceğimiz şeyleri kısaca özetledim. Yani yapılacak çok şey var fakat icraat yok!

Bu sorun insanlığın sorunu, insanların var olmadığı yerde doğa kendini mutlaka bir şekilde yeniliyor. Biz aslında kendimizi kurtarmak, insanın varlığının devamı için uğraşıyoruz. Yaşamak istiyorsak önlem almamız gerek. Artık iklim değişikliği için bir şeyler yapmamız şart, buna mecburuz. Hala geç kalmış değiliz, bilim insanlarının dediğine göre bunu önleyebilecek son nesil bizleriz. Yarın çok geç olabilir…

Ayşe Nur Erdoğan

TOG Geri Dönüşüm ve Atıksız Yaşam Projesi/ İçerik Üreticisi

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın.

Bize Twitter’dan ulaşmak için tıklayın. 

 

TOG Atıksız Yaşam
[email protected]

Toplum Gönüllüleri Vakfı Geri Dönüşüm ve Atıksız Yaşam Projesi