Oyun Terapisi | Çocukların İyi Olma Hallerini Geliştirmek

Oyun terapisi

Oyun Terapisi | Çocukların İyi Olma Hallerini Geliştirmek

Oyun terapisi nedir? Oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir. Çocuklar, yetişkinler gibi sözcük ve anlatımlarla kendilerini ifade edemezler. Oyun çocuğun ruhsal bir yaşantısı olup, bütün kültürün kaynağını oluşturur. Oyunlar gülden zincirlerdir. Aynı zamanda karakter parlatan ve cilalayan çakmak taşlarının bulunduğu akar bir sudur da…

Oyun Terapisi, çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyunla çocuğun kendini ifade edebilmesi için doğal ortamda bulunma temeline dayanır. Çocukların risk alabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başa çıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli ortamı yaratır. Oyun yolu ile çocuk; kendi duygularının farkına varmayı, empati kurmayı, duygularını kontrol etmeyi, başka insanlarla etkileşim halinde olmayı, kuralları uymayı ve bazı arzularını bastırmayı öğrenir.

Oyun Terapisi çocuğun problemini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir ve 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır.
Terapide karmaşık yaşam olayları ve psikolojik zorluklarından şikayetçi vakalarla çalışırız. Bu vakalar agresyon, dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da psikolojik sorunlardan kaynaklanan yaşam olayları, taciz, aile içi şiddet, travma, büyük felaketler ve ailenin dağılmasıyla ilgili vakalardır. Terapide çocuk iç görü kazanır, içsel çatışmalarını azaltır ve duygusal kökenli okuma yazma zorlukları ile başa çıkabilmeyi öğrenir.

Oyun Terapisi ile Neyi Amaçlarız?

 • çocuğun iç dünyasını anlamayı
 • çocuğun problemleriyle yüzleşmesini sağlamayı
 • çocuğun problemlerini ve travmalarını dışa vurmayı sağlamayı
 • çocuğun bu problemlerle başa çıkma yollarını bulmayı amaçlarız.

Özellikle:

 • okula başlama/uyum sorunları
 • saldırganlık
 • düşük özbenlik
 • içe kapanıklık
 • sosyal içe kapanıklık
 • kaygılar/fobiler/tikler
 • travmalar/istismarlar
 • enürezis (alt ıslatma), enkoprezis (tuvaletini tutma-yapma zorlukları)
 • dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • yaşa göre gecikmiş gelişim
 • uyku problemleri
 • beslenme problemleri

gibi sorunlara sahip çocuklar için oyun terapisi doğrudan etkili olacaktır.

Oyun terapisi hangi durumlarda uygulanır?

 • boşanmış ailelerin çocuklarına
 • evlat edinilmiş ya da terk edilmiş çocuklara
 • aile içi şiddet gören çocuklara
 • okulda zorbalık gören veya yapan çocuklara
 • travmatik yaşam olayları ve kriz yaşayan çocuklara (doğal afetler gibi)
 • ailede kayıp ve yas olan çocuklara
 • duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara
 • konuşma bozukluğu olan çocuklara (kekemelik, tekrarlayıcı dil)
 • hiperaktivite tanısı konmuş çocuklara
 • içe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara
 • ders çalışma ve okuma problemi olan çocuklara (akademik)
 • arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara ve uygunsuz davranış sergileyen çocuklara oyun terapisi uygulanır.

Oyun terapisi ile evde çocukla oyun oynamanın farkına değinecek olursak oyun odasında empati, kabul ediliş, anlayış havasını oluşturabilmek esastır. Oyun terapisi oyun ile aynı şey demek değildir. Oyun terapisi çocukların hayat şartlarına verdikleri reaksiyonları ortaya dökmelerine imkan verir. Oyun terapistinin varlığı çocuğun kendini kabul edilmiş ve anlaşılmış olarak hissetmesine kontrol hissini veya zor durumların farkına varabilmesine uygun ortam sağlar.

Bir çocuk ne kadar süre oyun terapisi almalıdır sorusuna gelince, çocuktan çocuğa değişkenlik gösterir bu süre. Bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı çocuğun yaşadığı travmanın ciddiliği ve çocuğun olayı nasıl algıladığına göre değişiklik gösterir.

Hangi oyuncakların kullanıldığı, oyunun karakterleri, çocuğun seçtiği anlatım tarzı ve semboller çocuğun içsel dünyasının dışa aktarım sürecidir. Böylelikle, terapinin nasıl bir gidişata sahip olması gerektiği de gözlemlenir. Analiz edilen ve değerlendirilen bilgiler ışığında terapiye hız kazandırılır. Terapist ile çocuk arasında oyuncaklar yardımıyla teropatik bir ilişki başlar.

Oyun çocukların en gerçek uğraşıdır. Oynayan çocuk ise canlılığın ve sevincin sembolüdür. Ve çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür ve insanın oluşumu en güzel ve en olumlu yetenekleri yine orada gelişir. Bu sebeple de çocuklarımız oyunla büyümelidir.

Sevgilerimle,

DUYGU ÇİLİNGİR
Sosyolog & Aile Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

Duygu Çilingir
[email protected]

Sosyolog- Aile, Evlilik ve İlişki Danışmanı