Tek Ebeveynli Aileler Neler Yapmalı | Yazı Dizisi 1

Tek Ebeveynli Aileler

Tek Ebeveynli Aileler Neler Yapmalı | Yazı Dizisi 1

Tek ebeveynli aileler: Aile yapıları, toplumdan topluma değişiklik gösterdiği gibi zamana ve şartlara göre de değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle günümüzde tek bir aile yarısından bahsetmek mümkün değildir. Zira aileler kendi içinde belli özelliklere göre ayrılmaktadır. Belli özellikleri arasında iş bölümü ve roller gibi farklılıklardan tutunda aile içi tutumlara kadar pek çok farklı yapılar göstermekle beraber, ebeveynlerden birinin ölmesi, ebeveynlerin boşanmaları, bir arada oturmamaları sonucu oluşan tek ebeveynli ailelerin çokluğu toplumumuzda giderek yaygınlaşmaktadır.

Hızla hayatımıza giren yenilikler olduğu gibi toplumsal yapılarda da görülen hızlı değişimler aile yapısında birtakım değişiklikler yaşatmaktadır. Bu değişimlerin yansımalarından biri de son yıllarda sayısı giderek artan tek ebeveynli aile yapısıdır. Kişinin çift ebeveynli olarak tasarladığı ailede, evlendiği kişinin vefat etmesi, başka bir hayatı tercih etmesi, şiddetli geçimsizlik gibi nedenlerle evden ayrılması gibi oluşan değişiklikler sonucunda tek ebeveynli aileler oluşmaktadır.

Tek ebeveynli aileler ve karşılaştıkları sorunlar:

Tek ebeveynli ailelerin hayatlarını devam ettirmeye çalışırken günlük yaşamlarında karşı karşıya kalındığı, ekonomik, hukuksal, sosyal, psikolojik yönden pek çok sorunlarla mücadele etmeye çalışılmaktadır. Bu sorunlar kişinin kendini, hayatını, çevresini olumsuz değerlendirmesine neden olabilmektedir. Tek ebeveynli ailelerde sosyal ilişkiler, mesleki yaşam, ev işleri ve çocuk bakımı sürecinde tükenmişlik yaşamaksızın zamanlarını sağlıklı kullanabilmek güçleşmektedir. Bunlarla beraber karşı karşıya kalınan en önemli değişikliklerden biri ebeveynlik rolüne uyum sağlama sürecidir.

Yapılan araştırmalar tek ebeveynli olma yolculuğunda kişilerin evde, sosyal ortamlarda ve çalışma yaşamında karşılaştıkları birtakım sorunlara çözüm bulmak için kendilerini dönem dönem yalnızlık hissettiklerini ortaya koymaktadır. Yaşanan durumun İlk zamanlarında hem kadının hem de erkeğin genel olarak çocuğu tek başına yetiştirmekle ilgili yoğun bir endişe yaşadıkları görülmektedir. Bu süreçte tek ebeveyn olmak, birden fazla rolü aşırıya kaçırmadan üstlenmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle tek ebeveynli ailelerin çevrelerinde aile, arkadaş gibi psikososyal destek sistemlerine ihtiyaçları vardır.

Tek ebeveynlik yaşayan annelerin endişeleri, tek ebeveyn olarak karşılaştıkları maddi sıkıntılar ve sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlar olmaktadır. Tekbaşlarına kaldıklarını düşünerek, kendilerini yalnız hissederek boşluğa düşmektedirler. Çocukları için yoğun endişe ve kaygı duymaktadırlar. Babalar ise, tek ebeveyn oldukları ilk dönemlerde kendilerini duygusal açıdan zayıf ve yetersiz hissetmektedirler. En büyük kaygıları tek başlarına çocuklarını nasıl büyütecekleri ile ilgili olmaktadır. Babaların kaygıları annelerden farklı olarak ekonomik olmayıp, çocuk bakımı konusunda kendilerini yetersiz hissetmelerinden kaynaklanmaktadır.

Öfke ve yetersizlik duygusu ile başa çıkabilmek…

Her iki tarafta kendilerini, kırgın, kızgın ve öfkeli hissettiklerini belirtmektedirler. Mutlu bir evlilik sürdürmeyi başaramadıklarını düşündüklerinden kendilerini mutsuz hissetmektedirler. Eşlerin birinde vefat durumunun yaşanmasında hayatta kalan eşlerde, ayrılığın başlangıcında yaşadıkları ortak duygular olarak yoğun bir acı ve üzüntüdür. Kendilerinde olmadıklarını; hissizleştiklerini ifade etmektedirler. Eşlerini bir daha göremeyecek olmalarından dolayı daha çok acı ve üzüntü hissettiklerini ifade etmişlerdir.

Bu duyguların yanı sıra ayrılmış, boşanmış ya da eşin vefat ettiği gibi birtakım durumlarda bir şekilde tek başına ebeveynlik yapan kişilerde çocuklarının, tek ebeveynli aile olma durumundan olumsuz etkileneceğini düşünmektedirler. Ve çocuğa bu durumu açıklama konusuyla ilgili endişe yaşamaktadırlar. Tek ebeveynli ailelerle yapılan bir araştırmada ebeveynlerin daha çok olumsuz duygular hissettikleri dönemin tek ebeveyn olarak kaldıkları ilk dönemde yaşandığı ancak zamanla olumsuz duyguların azalarak olumlu duygulara dönüştüğünü belirlemiştir.

Her ne şekilde olursa olsun, sonucunda ayrılık durumu gerçekleşmiş olduğunda da ebeveyn olma durumu devam etmektedir. Anne ya da baba, çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu bulunan en yetkin kişilerdir. Bütün bu sıraladığım duygu ve endişelerle nasıl baş edilebileceğiyle ilgili önerilerime ise bir sonraki yazımda yer vereceğim…

Sevgilerimle,

Ümmühan Civan

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk-Ergen Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

Ümmühan Civan
[email protected]

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk-Ergen Danışmanı