Evlilik Öncesi Danışmanlık | Önleyici Destek Yöntemleri

Evlilik öncesi danışmanlık

Evlilik Öncesi Danışmanlık | Önleyici Destek Yöntemleri

Evlilik öncesi danışmanlık: Evlilik; bir inşaata başlamadan önce zemine yapılan teknik müdahalelere benzer. Evlilik öncesi danışmanlığı, evlilik sürecinde olan, flört eden, sözlü yada nişanlı çiftlere verilen profesyonel bir psikolojik danışmanlık desteğidir.

Evlilik öncesi danışmanlık; kişilerin tekil yaşamdan çift yaşamına geçmelerinde uyum problemleri yaşamamaları için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda iki kişinin evlenmesi ile farklı ailelerinde birlikte karar almaları, iletişim kurmaları çiftler için oldukça yorucu ve stres yaratıcı bir süreçtir. Anlayış ve samimiyetin davranışlara yansıtılmasının yanı sıra açığa çıkan problemlerin konforlu bir şekilde üstesinden gelinmesi adına kılavuz niteliğinde bir terapi sürecidir.

Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir çatı, sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının yaratıldığı bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Eşler için huzur ve paylaşım, çocuklar için terbiye ve sevgi inkar edilemeyecek bir gerçektir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık Nedir?

Evlilik eşler arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya imkan veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. Nesli çoğaltır ve korur. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve sağlıklı temellere oturur ise o aileden meydana gelen toplum da sağlam ve sağlıklı olur. Bu nedenle sağlıklı aileden bahsedebilmek için; aile üyelerinin birbiriyle açık, tamamlayıcı ve uygun iletişim kurabilmeleri gerekir. Aile üyelerinin birbirlerine güvendiği, dürüst ve içten yaklaştıkları, ailedeki hakların, görevlerin bütün aile üyelerinin kabul edeceği biçimde dağıtılması gerekmektedir ve her şeyden önemlisi birbirlerine saygılı ve olumlu benlik algısı olması gereklidir.

Evlilik öncesi danışmanlığı; eğitseldir, geliştiricidir ve önleyicidir. Buna bağlı olarak evlilik öncesi danışmanlığı hedefleri;

 • evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak
 • ilişkide yakınlığı ve bağlılığı artırmak
 • ilişkide güven ortamını güçlendirmek
 • uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek
 • iletişim becerilerini arttırmak
 • problem çözme ve karar verme becerilerini güçlendirmektir.

Evlilik öncesi danışmanlık seanslarında hangi konuları ele alırız?

 • evlilikle ilgili beklentiler ve çocuk sayısını konuşmak
 • bayram ve tatillerde ilk olarak hangi tarafa gidileceği kararlaştırmak
 • düğünün zamanı, mekanı ve şekli ele almak
 • cinsellik ile ilgili fikirler karşılıklı olarak konuşmak
 • iş yaşantısıyla ile ilgili beklentiler ve evlilikte rol dağılımı ile ilgili bilgileri ele almak
 • boş zamanlarda ve tatilde neler yapılacağı, emeklilik hayatına dair nerde yaşanılacağına dair beklentileri ele almak

Tabi ki bu konu ve sorunları çoğaltmak mümkün…

Evlilik öncesi danışmanlık; günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Evlilik, sosyal bir olgu olmaktan çok bireysel/psikolojik bir olgu haline gelmektedir. Yani evlilik sürecini, geleneksel olarak tanımlanmış roller değil, tarafların psikolojik dinamikleri daha çok şekillendirmektedir. Bu durumda da, evlilik öncesi danışmanlık eğitici, önleyici ve geliştirici bir imkan olarak karşımızda durmaktadır.

Yaşamdaki en önemli seçimlerden biri “eş seçimidir”. Ne kadar sağlıklı ve doğru bir seçim yaparsanız yaşam boyu mutlu ve huzurlu olursunuz. Seçiminiz yanlış ise mutsuzluğun yanında maddi, manevi ve en önemlisi de zaman kaybı yaşanacağı unutulmamalıdır.

Uzun bir evliliğe imza atabilmek için evlilik öncesi danışmanlık hizmeti alarak partnerinizle evliliğinizin teknik analizini yapabilirsiniz.

DUYGU ÇİLİNGİR
Sosyolog & Aile Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

Duygu Çilingir
[email protected]

Sosyolog- Aile, Evlilik ve İlişki Danışmanı