Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik nedir

Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik Nedir? Son zamanlarda her alanda sıklıkla duyduğumuz sürdürülebilirlik kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Kısaca özetleyecek olursak sürdürülebilirlik, bir şeyin kısa kullanımdan ziyade ömrünün olabildiğince uzun olmasıdır. Yani varlığının devamlılığının sağlanması ve bunu yaparken gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da dikkate alma durumudur.

Sürdürülebilirlik deyince aklımıza her zaman sadece ekolojik boyutu gelir ancak bu kavramın ekonomik ve sosyolojik boyutları da bulunmaktadır. 1970’li yıllarda giderek artan çevresel ve toplumsal krizler sonucunda ortaya çıkmıştır. İlk defa 1972 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Çevre Konferansı’nda konuşulmuştur. 1987 yılında Ortak Geleceğimiz isimli raporda sürdürülebilir kalkınmanın tanımı yapılmıştır. Bu raporla birlikte sürdürülebilirlik önem kazanmaya başlamıştır. Ortak Geleceğimiz raporuna göre üç temel bileşen vardır. Bunlar;

 • Ekonomik karar ve politika süreçlerinde doğal çevrenin korunması
 • Geçmiş, günümüz ve gelecek için eşitliğin sağlanması
 • Dengeli bir kalkınma modeli

Kentlerde Sürdürülebilirlik:

Kentlerimiz bizim yaşayan ruhlarımızdır, bizi geleceğe taşıyacak olan kentlerimizdir. Kentler ve doğanın bizim gelecek nesillere bırakacağımız bir miras olması aslında kentsel sürdürülebilirlik kavramının önemini açıkça vurgulamaktadır. Kentsel sürdürülebilirliği yukarıdaki üç bileşene göre uyarladığımızda çevrenin korunması, hizmetlere erişim ve devamlılığını sağlayabilen bir ekonomi olarak özetleyebiliriz. Fakat bu üç konuyla kısaca anlatmak haksızlık olacaktır. Daha detaylı bir şekilde yazacak olursak kentsel sürdürülebilirlik şunları içerir;

 • Enerji tüketiminin azaltılması için kentsel atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamalarının artırılması, yenilenebilir enerjinin kullanımı
 • Özel araç kullanımının azaltılması için toplu taşıma ve yaya odaklı bir ulaşımın sağlanması, çevre dostu ulaşım türlerinin kullanımı
 • Ekolojiye verdiği katkı sebebiyle kentsel yeşil ve açık alanların artırılması
 • Kentsel yayılmanın önlenmesi için çeşitli kent formlarının uygulanması
 • Sosyal etkileşimin artırılması
 • Çeşitli kullanım alanlarına kolay ve eşit erişim
 • Doğal yaşam alanlarının korunması, ekolojik ayak izinin azaltılması,
 • Sosyal eşitliğin sağlanarak sınıf farklılığının azaltılması
 • Tarihi kültürel mirasın korunması

Tüm bu maddelere uygun ve yerelin mevcut potansiyellerini göz önünde bulunduran bir kentsel tasarım yapılması

Daha detaylı bir şekilde yazmaya çalıştım ancak baktığımızda bu her madde birer konudur ve kendi içinde ayrı ayrı ele alınması gerekir. Her maddenin kendine ait detaylı maddeleri bulunmaktadır.

Neden Önemlidir?

 

Neden sürdürülebilirlik bu kadar önemli? Çünkü doğal kaynakların sınırlı olması ve yanlış alınan kararlar sonucunda geri dönülemez sonuçlar doğurması sebebiyle sürdürülebilirlik kaynak kullanımı etkin bir şekilde sağlıyor. Ekonomik karar süreçlerinde her zaman doğayı göz önünde bulundurarak sadece ekonomik çıkarlar sebebiyle alınan kararların önüne geçmiş oluyor. Üretimde çeşitliliğin sağlanmasını sağlayarak tek bir kaynağa bağımlı olmayı azaltıyor. Ayrıca sosyal eşitliğe de her zaman dikkat çekiyor. Aslında sürdürülebilirlik herkesi, her şeyi ve her konuyu dikkate alıyor…

Ayşe Nur Erdoğan

Şehir Plancısı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın.

Ayşe Nur Erdoğan
[email protected]

Şehir Plancısı ve Sürdürülebilir Yaşam Yazarı