Akıllı Kentler ve Sürdürülebilir Yaşam | İnsan ve Doğa

Akıllı Kentler

Akıllı Kentler ve Sürdürülebilir Yaşam | İnsan ve Doğa

Akıllı kentler ve Sürdürülebilir Yaşam: İnsanlık yüzyıllar boyu avcı-toplayıcı, tarım ve sanayi toplumu gibi farklı toplumlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda bir toplumdan diğer topluma doğru geçiş sürecinde bulunmuşlardır. Günümüzde yaşadığımız durum dijital topluma geçiş sürecinde olduğumuzun göstergesidir. Değişen dünya düzeni, kaynak yetersizliği gibi konular sebebiyle bizler de bu geçiş sürecinin bir parçası konumundayız. Kuşkusuz bu geçiş sürecinde dünya düzenine ayak uydurmak, gelişimleri yakalamak gerekmektedir. Gelişimi yakalayamayan ülkeler bu dünya düzeninde varlığını sürdürmekte zorluk yaşamaktadır.

Akıllı Kentler Nedir?

Akıllı Kentler

Bu yeni dünya düzeninde kentler önemini her zaman korumaktadır. Artan nüfusla birlikte oluşan ihtiyaçlar, ekonomik kalkınma, doğanın korunabilmesi, estetik kaygılar, teknolojinin kente entegrasyonu gibi daha birçok konu sebebiyle farklı uygulama metotları geliştirilmektedir. Bu nedenle, yeni değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için kentler de değişmekte ve akıllı kentlere dönüşmektedir. Kavram olarak 1990 yılında ortaya çıktığı söylenebilir.

Tanım yapacak olursak kısaca akıllı kent, sürdürülebilir yaşam modelinin benimsenerek teknolojinin kentlere entegre edilmesidir. Peki, sürdürülebilir yaşam modelini benimseyen teknolojiler derken neyi kastediyoruz?

  • Yenilenebilir enerji
  • Akıllı ulaşım sistemleri
  • Atık yönetimi
  • İnternet erişilebilirliği
  • E-devlet gibi verilere kolay erişim sağlayan çözümler
  • Akıllı kentsel mobilyalar
  • Akıllı yapı çözümleri gibi uygulama araçlarıdır.

Yani vatandaşın her alandaki ihtiyaçlara kolay ve teknolojik olarak erişim sağlayabildiği kent modelidir. Bu akıllı kent modelinin gerçekleşmesi için bazı temel ölçütlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu ölçütler; akıllı ekonomi, akıllı insan, akıllı yönetim, akıllı çevre, akıllı yaşam, akıllı hareket olarak sıralanabilir.

Peki, Akıllı kentlerin uygulanmasında kullanılan araçlar nelerdir?

Akıllı Yol: Güneş enerjisi depolayarak yollardaki aydınlatmalar için bu enerjinin kullanılmasını sağlıyor.

Akıllı Şebekeler: Kent mobilyaları yani sokak lambaları vs için yenilenebilir enerjiyi kullanarak uzaktan erişim imkânı sunuyor.

Su Teknolojisi ve Akıllı Kentler: Akıllı ölçüm sistemleri sayesinde güvenilir ölçüm yapılıyor. Ve yerinde ölçüm olmadığı için yakıt tasarrufu yapılabiliyor.

Akıllı Bilgi Erişimi: Kamera, ölçüm sistemleri vs gibi sistemlerle veriler depolanıp halkın erişimine açılıyor.

Dijital Kiosklar: Kentlerdeki birçok konuya kolay erişim sağlamaya yarar, örneğin turistik yerler, toplu taşıma saatleri vb.

Akıllı Atık Yönetimi: Çöpler sadece dolduğu zaman sisteme bildirim gitmekte ve dolmadığı sürece atık araçları gelmemektedir böylelikle yakıt tasarrufu yapılabiliyor.

Akıllı Enerji Yönetimi: Hava durumuna göre ev yalıtımı sağlanabiliyor. Enerji üretiminde yüksek teknolojik ürünler kullanıyor, karbon salınımı azaltılıyor.

Akıllı Altyapı: Altyapı sistemlerinin tamiri insansız araçlar tarafından yapılıyor.

Güvenlik Sistemi ve Akıllı Kentler: Kentler anlık olarak izlenip müdahale ediliyor.

Akıllı Park Alanları: Uygulama üzerinden en yakın park alanlarını bulmayı sağlar.

Ücretsiz Wifi: İnternete erişim oldukça kolay olmalı ve herkes erişim sağlayabilmelidir, böylelikle daha çok veri üretimi sağlanabilir.

Akıllı Binalar: Uzaktan erişimle binalara ulaşabiliriz ve birçok evsel kullanımın kontrolünü sağlayabilir. Elektrik ve su konusunda uzaktan erişim sağlayarak tasarruf yapılmasını da kolaylaştırır.

Akıllı Trafik: Trafikle ilgili veri ve bilgilere dijital ağlar üzerinden kolay erişim sağlar.

Bunlar gibi daha birçok uygulama yöntemi bulunmaktadır.

Sonuç olarak:

Teknoloji kimileri tarafından olumsuz ve ürkütücü bulunsa da doğru ve etkin kullanıldığı taktirde olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Akıllı kentler, kentlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve geleceğe taşınması noktasında doğru bir uygulama aracıdır. Ayrıca günümüzde pandemi dönemiyle birlikte kentlerin geleceğe taşınması konusundaki dönüşüm ve değişimi bizzat yaşayan bir nesiliz. Kentlerimiz akıllı kentlere doğru evrilmektedir. Bu model kentlerde sadece pazarlama stratejisi olarak ele alınmamalıdır. Ve her kavramının etkin bir şekilde kullanımı sağlanarak akıllı kavramının hakkını vermelidir.

Ayşe Nur Erdoğan

Şehir Plancısı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın.

Ayşe Nur Erdoğan
[email protected]

Şehir Plancısı ve Sürdürülebilir Yaşam Yazarı