Eko-Kent Nedir? | Dünyadan Eko-Kent Örnekleri

Eko-kent

Eko-Kent Nedir? | Dünyadan Eko-Kent Örnekleri

Eko-kent Nedir?: Eko-kent(ekolojik kent), sürdürülebilir planlama ilkelerine göre alternatif bir kent modelidir. Kentlerde ortaya çıkan hava kirliliği, su kirliliği gibi birçok çevresel kirlilik sanayi devriminden sonra  fosil yakıt kullanımıyla başlamış ve günümüze kadar artarak ulaşmıştır. Fosil yakıt kullanımının yanında yaptığımız birçok ekolojik yıkım hatta nüfus artışı da bu kirliliklerin artmasına neden olmuştur. Bu sebeple çevre dostu kentler ortaya çıkarma fikri olarak eko-kent modeli karşımıza çıkmaktadır.

Kentlerimiz gözümüzün önüne geldiğinde aslında ne kadar çok önemli olduğu ortadadır. Kırdan kente olarak başlayan göçler günümüzde kent merkezinden kırsal alanlara olarak değişiklik göstermiştir. Bu da insanların doğaya duyduğu özlemi, kentlerin doğadan ne kadar kopuk olduğunun göstergesidir. Özellikle 1960 yılından sonra kentlerde ortaya çıkan kirlilik, temiz kent ve doğayla iç içe yaşama isteğini ortaya çıkarmıştır. 1990 yılında meydana gelen önemli gelişmeler(1992 Rio Zirvesi-1996 Kyoto Sözleşmesi) neticesinde eko-kentin içeriği geliştirilmiştir. İklim değişikliğinde kömür, petrol gibi fosil yakıt kullanımının önemli bir rolü olması sebebiyle fosil yakıt kullanımını azaltıcı kararlar alınmış ve güneş, rüzgâr, dalga, biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynakların kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Yani bu demek oluyor ki eko-kent modelinde bolca yenilenebilir enerji kaynaklarını duyacağız ve kullanacağız. Tabiî ki sadece yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanmıyor eko-kent, ekolojiye uygun olarak birçok politika ve karar alınmaktadır.

İlgili yazılar: Akıllı Kentler Ve Sürdürülebilir Yaşam Küresel Isınma Nedir? Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?

Eko-kent Hedefleri Nelerdir?

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,
 • Kentlerin çevre üzerindeki baskısının azaltılması,
 • Ekolojik mimarinin kullanılarak enerji verimli binaların yapımı,
 • Kentsel tasarımda ekolojik ilkelere uyulması, rüzgâr yönünün dikkate alınarak hava akışının sağlanması,
 • Atık kullanımının azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Yeşil ulaşım sistemlerinin kullanılması,
 • Sosyal olarak sürdürülebilirliğin sağlanması,
 • Sıfır karbon çalışmalarının artırılması,
 • Ağaçlandırma ve yeşil alanların artırılarak ormanlaşmanın sağlanması,
 • Kentsel bütünlüğün sağlanması, karma arazi kullanımının uygulanması,

Aslında sürdürülebilirlik ilkelerine göre ekolojinin korunması olarak tanımlayabiliriz eko-kenti…

Dünyadan Eko-kent Örnekleri

 

Dünyada bu ilkelere göre tasarlanmış birçok başarılı eko-kent bulunmaktadır.

 • Melbourne, Avustralya/ City of Moreland, City of Greater Taree
 • Malmö, İsveç/Salongen 35
 • Sydney, Avusturya/8 Chıfley
 • Porto, Brezilya/ Alegre and Curitiba
 • Reykjavik, İzlanda/ Harpa Consert Hall
 • Portland, Amerika / Randall Çocuk Hastanesi
 • Kanada, Vancouver/York House Senıor School, Calgary/ Ottowa
 • Barcelona, İspanya/Joan Maragall Kütüphanesi
 • Singapur / Create (Singapur Uluslararası Araştırma Vakfı)
 • Freıburg, Almanya/Stadthaus M1

Dünya eko-kentlere doğru bir dönüşüm içerisindedir. Eko-kentleri kentsel devrim olarak değerlendirebiliriz.  Eko-kent; plansız gelişen, kirli ve çevreye zarar veren kentlerin yerine planlı gelişen, çevreye duyarlı, temiz ve doğal kent modeli ortaya koyması nedeniyle kentlerin geleceğiyle ilgili umutlandıran bir uygulama aracıdır. Tüm kentlerin eko-kent modeline göre yeniden tasarlandığını bir düşünsenize? Doğayla bütünleşik temiz kentler hepimizin hakkı.

Ayşe Nur Erdoğan

Şehir Plancısı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın.

Ayşe Nur Erdoğan
[email protected]

Şehir Plancısı ve Sürdürülebilir Yaşam Yazarı