Sıfır Atık Yönetimi: Renk Politikası ve Bilinçli Ayrıştırma

sıfır atık yönetimi

Sıfır Atık Yönetimi: Renk Politikası ve Bilinçli Ayrıştırma

Sıfır Atık Yönetimi: Çevre tüm canlıların yaşamlarını sürdürdüğü alandır. İlk toplumlara baktığımızda avcı ve toplayıcılar bütün ihtiyaçlarını doğal çevreden karşılıyorlardı. İhtiyaçlar doğal çevreden karşılandığından dolayı tüketim sonucu ortaya çıkan atıklar da doğal sürecin bir parçasını oluşturuyordu. Ancak endüstriyel topluma geçişle birlikte ilk toplumlarda var olan, ihtiyaçlarımızı doğadan karşılama davranışından uzaklaştık. Teknolojinin gelişimiyle birlikte doğadan aldıklarımızı işlemeye ve dönüştürmeye başladık. Üretimin hız kazanmasıyla da giderek tüketim toplumu halini aldık.

İlgili yazı: Sürdürülebilirlik Nedir? Neden Önemlidir?

Günümüzde artık tükettiğimiz ürünler doğal çevrenin bir parçası olmaktan uzaklaştı. Bunun yanında atıklarımız da doğal çevrenin bir parçası olmaktan çıktı. Nüfus artışı ve fazla tüketimin sonuçlarıyla birlikte de ortaya çıkan atık miktarı giderek doğal çevre için bir tehdit unsuru halini aldı. Ortaya çıkardığımız atıklar, türleri ve miktarları nedeniyle doğal çevreye büyük zararlar vermektedir. Doğal çevrenin uğradığı bu zarar da yine bizi ve diğer tüm canlıları etkilemektedir. İşte çevreye verdiğimiz zarar nedeniyle hem günümüzde var olan hem de gelecekte oluşabilecek çevresel sorunlarla baş edebilmek amacıyla sıfır atık yönetimi hayata geçirilmiştir.

Sıfır Atık Yönetimi Nedir?

Sıfır atık yönetimi; atık miktarını en aza indirmek, oluşan israfların önüne geçmek, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve atıkları geri dönüşümle tekrar kullanılır hale getirmek için oluşturulmuştur. Böylece israfın önüne geçilerek maliyetler azaltılmış olacaktır. Atıkların geri dönüştürülmesiyle de hem çevreye verilen zarar ortadan kaldırılırken hem de kaynakların daha verimli kullanılmış olmaları sağlanacaktır. Burada atık türlerinin belirlenerek ayrıştırılması büyük bir önem taşır.

Renk Politikası ve Bilinçli Ayrıştırma:

Atıklar en temelde plastik, metal, cam, kağıt, organik ve geri dönüştürülemeyen atıklar olarak ayrıştırılmaktadır. Plastik, metal, cam, kağıt atıklar geri dönüştürülürken organik atıklar kompost yani gübre haline getirilebilmektedir. Geri dönüştürülemeyen atıklarsa bertaraf edilmektedir. Atık piller içeriğinde çevre ve insan sağlığına zararlı ağır metaller bulundurduğundan ayrı bir şekilde sınıflandırılmaktadır. Atık yağlar da toprağı ve suyu kirlettiğinden ayrı şekilde sınıflandırılır.

Bu atık türleri kullanım alanlarına göre detaylandırılarak ve renk skalası oluşturularak ayrıştırılmaları daha kolay hale getirilmiştir. Piller ve batarya tipi cihazlar kırmızı, cam atıklar yeşil, kağıt atıklar mavi, metal atıklar gri, plastik atıklar sarı, ekmek artıkları mor, organik atıklar kahverengi, ıslak mendil, porselen tabak, izmarit ve süprüntü gibi geri dönüştürülemeyen evsel atıklar siyah, yemek artıklarının ise açık gri – beyaz renkli atık ayrıştırma ekipmanlarında biriktirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu renkleri belirlenmiş atık ayrıştırma ekipmanlarını kullanarak rengarenk olan çevremizin  canlılığını sürdürebiliriz. Hayatımıza sıfır atık yönetimini dahil ederek, yüzlerce ağacı kurtarabilir, enerji verimi sağlayabilir, havayı, suyu ve toprağı koruyarak çevre ile birlikte tüm canlıların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinde rol oynayıp çevresel sorunların üstesinden gelebiliriz.

Büşra Kilci

TOG Geri Dönüşüm ve Atıksız Yaşam Projesi/ İçerik Üreticisi

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın.

Bize Twitter’dan ulaşmak için tıklayın. 

TOG Atıksız Yaşam
[email protected]

Toplum Gönüllüleri Vakfı Geri Dönüşüm ve Atıksız Yaşam Projesi