Hamburg | Sürdürülebilir Kentler ve Mutlu Yaşam

Hamburg | Sürdürülebilir Kentler ve Mutlu Yaşam

Hamburg: Almanya’nın ikinci büyük kenti, Avrupa’nın 6. büyük metropolüdür. Almanya’nın en büyük limanına sahiptir. Avrupa yeşil başkentlerinden biri olan Hamburg’un eko-kent konusunda önemli adımlar attığı dünyaya örnek olduğu görülmektedir. Uzun zaman önce ağır sanayi ve düşük yaşam kalitesi sebebiyle kent yüksek kirliliğe sahipti. Liman etrafında gelişen ve Almanya’nın ilk eko-kentinde yapılan proje ve dönüşümlere bir bakalım.

1983 yılında kentteki atıkların toplandığı ve kirliliğe sebebiyet veren Wilhelmsburg mahallesinde büyük dönüşüm yaşanmış ve şimdi 4000 kişinin enerji ihtiyacını karşılayan Energy Hill projesine dönüşmüştür. Kirliliğin bulunduğu alandan temiz enerjiye dönüşümün sağlandığı bu mahalle bizlere örnek olabilecek ve umut veren önemli bir dönüşümdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanarak sürdürülebilirliği sağlamıştır. Biyokütle, güneş ve rüzgar enerjisini kullanarak kente yetecek elektriği kendileri üretmektedirler. Hamburg Limanı’nda bulunan on-shore rüzgâr türbinleri dünyanın en büyük on-shore türbinleridir.

Hamburg – Sürdürülebilir Kent Örneği

Toplu taşımalar en fazla 300 metre yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Bu da kentlileri özel araç yerine toplu taşıma kullanmaya teşvik etmektedir. Neredeyse kentin her bir yanına bu toplu taşıma araçları ulaşmaktadır.

Kentin CO2 emilimini sağlaması için ağaç sayısı artırılmıştır. Ayrıca yeşil alanlar da yürüme mesafesinde bulunmaktadır. Herkes 300 metre gibi bir yürüme mesafesiyle rahatlıkla erişim sağlayabilmektedir. Uydu görüntüsünden bakıldığında kentte yeşil renklerin hakim olduğunu görebilirsiniz.

Kentte her şeyin yürüme mesafesinde olması yaya ve çevre dostu bir ulaşım tasarladıklarını göstermektedir. Bu nedenle araç kullanımına çok fazla ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu da kentin karbon ayak izini düşürmesini sağlamaktadır.

Atık yönetimini etkin bir şekilde yürütmektedirler. Böylelikle CO2 miktarını oldukça düşürdükleri görülmektedir. Kamu alanlarında plastik ve tek kullanımlık kahve kapsülleri kullanımı yasaklanmıştır. Bu yasak plastik ve tek kullanımlık ürünleri azaltmak atıksız yaşama geçmek için bir adımdır.

İlgili yazı: Singapur | Sürdürülebilir Kentler Ve Mutlu Yaşam

Kentteki yapılarda geri dönüştürülebilen malzemelerden yapı üretimi ve yeşil çatı uygulamaları gibi sürdürülebilir mimariye uygun teknikler kullanılmış ve teknolojiyi kullanan akıllı kent uygulamaları da yapılmaktadır.

Yerel yönetimler eko-kent sürecinin aktif yürütülebilmesi için de çaba göstermekte ve katılımcılığı sağlamaktadır.

Yüksek kirlilikten çevre dostu kente dönüşen Hamburg herkesin örnek alması gereken başarılı bir eko-kent uygulamasıdır. Tüm kentlerin doğa dostu, yeşil ve temiz olması dileğiyle…

Ayşe Nur Erdoğan

Şehir Plancısı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın.

Ayşe Nur Erdoğan
[email protected]om

Şehir Plancısı ve Sürdürülebilir Yaşam Yazarı