Sınav Kaygısı Ve Baş Etme Yöntemleri

Sınav Kaygısı Ve Baş Etme Yöntemleri

Öğrencilik döneminde sınav kaygısı yaşamayan öğrenci yoktur. Öğrenciler arasında sınav kaygısının yaygın olarak yaşandığı görülmektedir.

Sınav kaygısı genel olarak, henüz gerçekleşmemiş bir başarısızlığa karşı endişe duymaya eşlik eden duygusal, bedensel ve davranışsal tepkiler şeklinde kendini gösteren, kişiye sıkıntı veren ve hoş olmayan bir durumdur.

Sınav kaygısı yaşayan bireylerin duygusal olarak hissettikleri aşırı stres, başarılı olmama korkusu, aşırı huzursuzluk, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, isteksizlik gibi durumlar, bedensel olarak da görülen baş ağrıları, nefes almada düzensizlik, terleme, mide bulantısı, karın ağrısı, kalp çarpıntısı gibi durumlar yaşanmaktadırlar.

Yaşadıkları bedensel ve duygusal durumların sebebi ya hata yaparsam ya başarısız olursam ya süreyi yeterli kullanamazsam gibi bilişsel düşünceleridir. Bu düşünceler otomatik olarak ardı arkasına gelir ve çoğu geçerliliği olmayan düşünceler olsa da bireyleri çok fazla etkiler.

Sınav kaygısına sebep olan nedenler incelendiğinde kişinin içsel ve dışsal birçok faktörün ilişkili olduğu görülmektedir.

İçsel faktörler; benlik saygısı, akademik istek, akademik başarı,  zeka, cinsiyet, yaş, sınava girme sayısı, kişilik özelliği, denetim odağı, empati, özgüven, ebeveynlerin tutumu ve beklentileri gibi durumlar sıralanırken,

Dışsal faktörler olarak, eğitim düzeyi, okul iklimi, ailenin gelir düzeyi, sosyo-ekonomik durum, sınav ortamı, rekabet ortamı, sınavın zorluk derecesi ve sınav yeri gibi faktörleri neden olmaktadır.

Sınav Kaygısı İle Nasıl Başa Çıkılır?

 • Kişinin otomatik olarak gelen düşünce ve inançlarını sorgulaması,
 • Geçerliliği olmayan düşünceleri fark edip olumlu bir şekilde yeniden değerlendirmesi,
 • Düşünceleri durdurma tekniği,
 • Dikkatini başka yerlere odaklama tekniği,
 • Nefes alma egzersizleri,
 • Gevşeme egzersizleri

gibi yöntemler sınav kaygısıyla baş edebilmek için kullanılabilecek yöntemler arasındadır.

İlgili yazı: Çocuklarda Kaygı Yönetimi İçin Öneriler | Covid-19

Sınav Öncesinde Yapılabilecekler:

 • Ders çalışırken zaman planlaması yapılmalı ve zaman yönetimine dikkat edilmeli,
 • Çalışma düzeni kurulmalı,
 • Sınavla ilgili düşünceler, yargılar gözden geçirilmeli,
 • Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir.

Ayrıca sınavla ilgili çalışmalar son zamana bırakılmamalıdır.

Sınav Esnasında Yapılabilecekler:

 • Sınav esnasında gelen otomatik düşüncelerin farkına vararak yerine olumlu düşünceler getirmek,
 • Kaygıyı azaltmaya yönelik nefes alma egzersizleri veya gevşeme egzersizleri yaparak kontrolün kendisinde olduğunu kendine hatırlatmak,
 • Önce sevdiği dersten, daha iyi bildiği sorulardan başlamak.

Sınav sırasında oluşan kaygı bozukluğu ile başa çıkmayı kolaylaştırır.

Sınav Kaygısı ve Sınav Sonrasında Yapılabilecekler:

 • Kendini ödüllendirmek,
 • Keyif aldığı aktivitelerde bulunmak,
 • Geleceğe yönelik olumlu hayaller kurmak.

Amaç yaşanılan kaygıyı bastırmak, yok saymak değildir. Onu tanımaya ve kabul etmeye çalışmak gerekir. Kişinin bu durumun kontrolü altında olduğunu bilmesi yararlı olacaktır.

Sevgilerimle,

Ümmühan Civan

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk-Ergen Danışmanı

Bize Instagram’dan ulaşmak için tıklayın. 

Kaynak:

Ümmühan Civan Yüksek Lisans Bitirme Tezi

https://psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/13/sinav-kaygisi

Ümmühan Civan
[email protected]

Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Çocuk-Ergen Danışmanı