akıllı kentler Tag

Hamburg: Almanya’nın ikinci büyük kenti, Avrupa’nın 6. büyük metropolüdür. Almanya’nın en büyük limanına sahiptir. Avrupa yeşil başkentlerinden biri olan Hamburg’un eko-kent konusunda önemli adımlar attığı dünyaya örnek olduğu görülmektedir. Uzun...

Ekolojik planlama: Şehir planlama sadece insanların çıkarları uğruna kullanabilecekleri yerleşimlerin inşası demek değildir. Tüm canlıların hatta cansız varlıkların ve kültürel değerlerin ortak bir paydada buluştuğu yaşam alanlarının inşasıdır aslında. Bu...

Singapur: 63 adadan oluşan bir şehir devleti olan Singapur’da yıl boyunca ılıman iklim görülmektedir. Bir zamanlar oldukça kirli ve yoksul bir kent iken şimdi dünyanın en yeşil, sürdürülebilir ve akıllı...

Kopenhag: Kopenhag, Danimarka’nın başkentidir.  Refah seviyesi yüksek olan bu şehrin sürdürülebilirlik konusunda da oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Avrupa’nın yeşil başkenti olarak anılan şehir özellikle bisiklet ulaşımı konusunda oldukça ilerleme gösterdi. Kentte...

Akıllı kentler ve Sürdürülebilir Yaşam: İnsanlık yüzyıllar boyu avcı-toplayıcı, tarım ve sanayi toplumu gibi farklı toplumlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda bir toplumdan diğer topluma doğru geçiş sürecinde bulunmuşlardır. Günümüzde...