çocuklarda iletişim Tag

Ön ergenlik dediğimiz dönemde gelişimsel olarak yoğun duygulara giriş yapılmaktadır. Hormonlar henüz aktif değildir. Cinselliğin duygu boyutu olarak değil zihinsel aktifliği söz konusudur....

Tek Ebeveynli Ailelerin Güçlü Yanları: Önceki iki yazımda tek ebeveynli aile olmanın getireceği zorluklardan ve bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizden bahsetmiştik. Bu son yazımda ise güçlü yanlarına değinmek ve yetişkinlere bazı...

Demokratik anne baba tutumu: Daha önceki yazılarımda hatalı anne baba tutumlarından bahsetmiştim. Şimdi sıra doğru anne baba tutumuna geldi. Biraz da demokratik anne baba tutumundan bahsetmek istiyorum size. Demokratik Anne Baba...

Anne baba tutumları: Aile, çocuk gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerinin oluştuğu, duygusal, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Aile, çocuğun büyüme ve gelişiminde...

Çocuklarda iletişimi güçlendirmek: Her çocuğun duygusal deposu vardır. Bu depo çocukluk ve ergenlik dönemindeki gelişimsel olarak büyüme zorluklarını atlatmaları için duygusal güç verir. Çocuklarınızın, potansiyellerini ortaya çıkarmak, istedikleri hedefleri yakalayabilmek...