eko-kent Tag

Sünger şehir nedir? Şehircilikte yeni çıkan kavramları anlatırken genelde hep hızlı nüfus artışı, bu artışa bağlı olarak artan tüketim ve bozulan doğal denge diyerek cümleye başlarız. Durum böyle olunca insanlığı...

Hamburg: Almanya’nın ikinci büyük kenti, Avrupa’nın 6. büyük metropolüdür. Almanya’nın en büyük limanına sahiptir. Avrupa yeşil başkentlerinden biri olan Hamburg’un eko-kent konusunda önemli adımlar attığı dünyaya örnek olduğu görülmektedir. Uzun...

Ekolojik planlama: Şehir planlama sadece insanların çıkarları uğruna kullanabilecekleri yerleşimlerin inşası demek değildir. Tüm canlıların hatta cansız varlıkların ve kültürel değerlerin ortak bir paydada buluştuğu yaşam alanlarının inşasıdır aslında. Bu...

Singapur: 63 adadan oluşan bir şehir devleti olan Singapur’da yıl boyunca ılıman iklim görülmektedir. Bir zamanlar oldukça kirli ve yoksul bir kent iken şimdi dünyanın en yeşil, sürdürülebilir ve akıllı...

Kopenhag: Kopenhag, Danimarka’nın başkentidir.  Refah seviyesi yüksek olan bu şehrin sürdürülebilirlik konusunda da oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Avrupa’nın yeşil başkenti olarak anılan şehir özellikle bisiklet ulaşımı konusunda oldukça ilerleme gösterdi. Kentte...

Eko-kent Nedir?: Eko-kent(ekolojik kent), sürdürülebilir planlama ilkelerine göre alternatif bir kent modelidir. Kentlerde ortaya çıkan hava kirliliği, su kirliliği gibi birçok çevresel kirlilik sanayi devriminden sonra  fosil yakıt kullanımıyla başlamış...