küresel ısınma Tag

Küresel ısınmanın nedenlerinin insan faaliyetlerinin sonucunda olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunları 3 ana başlıkta inceleyecek olursak; Sera gazları: Su buharı, karbondioksit, metan, nitröz oksit ve kloroflorokarbonlar sera gazları türüdür. Sera gazlarındaki...