sürdürülebilir yaşam Tag

Plastik Kullanımını Azalt: Plastik kullanımı, endüstriyel faaliyetlerin yüzyıllar içinde gelişmesiyle inanılmaz bir artış göstermiş ve çevreye ciddi zararlarda bulunmuştur. İnsan yaşamına hızlı ve pratik çözümler sunmak...

Kopenhag: Kopenhag, Danimarka’nın başkentidir.  Refah seviyesi yüksek olan bu şehrin sürdürülebilirlik konusunda da oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Avrupa’nın yeşil başkenti olarak anılan şehir özellikle bisiklet ulaşımı...

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Selamlar! Bu yazıdaki amacımız herkesin dilinde dolanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının kısaca neler olduğunu ve neden popülerleştiğini anlatmaya çalışmak. Genel olarak bahsetmek gerekirse bu...

Kompost Nedir? Kompost, organik atıkların çürütülerek gübreye dönüştürülmesi işlemidir. Her gün mutfağımızda çok fazla gıda atıkları çıkartmaktayız.  Bu gıda atıkları doğrudan çöpe oradan da atık...

Eko-kent Nedir?: Eko-kent(ekolojik kent), sürdürülebilir planlama ilkelerine göre alternatif bir kent modelidir. Kentlerde ortaya çıkan hava kirliliği, su kirliliği gibi birçok çevresel kirlilik sanayi devriminden...

Gereksiz İlaç Kullanımı ve Çevresel Etkileri: Gereksiz ilaç kullanımı dünya sağlık örgütü başta olmak üzere birçok kurumu endişelendiren bir durumdur. Çünkü bu ilaçların ekonomik, çevresel...

Atıksız mutfak mümkün mü?: Her gün duyuyoruz, okuyoruz ve tanık oluyoruz ki, Dünya’mız çevresel açıdan her gün, hatta her saat daha kötüye gidiyor. Çoğunlukla, sanki...